До                                                                                             После

1 do                     1 posle   

                                            До                                                                                             После

2 do                   2 posle

                                            До                                                                                             После

3 do                   3 posle

                                            До                                                                                             После

4 do                   4 posle

                                            До                                                                                             После

5 do                   5 posle

                                            До                                                                                             После

6 do                   6 posle

                                            До                                                                                             После

7 do                   7 posle

                                            До                                                                                             После

8 do                   8 posle